Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: nothing

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 3:45 pm
gửi bởi hoacomayrev2
Ôi đừng tiếng Anh tiếng U chi nữa lotan ơi. Sai tùm lum tà la!

Có ai viết ri mô:....but can not said any things........

Rồi nhiều nhiều nữa, xài tiếng Quảng bọ cho nó lành, hi?

Thân!