QBO và Bạn          Khách mời
Khách mời QBO số thứ 4: Canaryxao - về biển quê hương (16/10/2008)
Nếu như một năm qua nhiều thành viên QBO chỉ biết đến Canaryxao là két đựng tiền của QKH và đôi khi (phải tạm thời) lánh mặt vì "cơ quan chưa trả lương qua tài khoản" thì một tuần qua mọi người đã biết thêm Canaryxao là một con người hướng nội quê nhà với những tâm tình mộc mạc chân thành.
Khách mời QBO số thứ 3: DVH – Một cõi đi về.(20/6/2008)
Anh là một trong những người đầu tiên tham gia hiện thực hóa ý tưởng xây dựng Quảng Bình trực tuyến (QBO), một trong những người duy trì và phát triển QBO cho đến bây giờ.
Khách mời QBO số thứ 1 năm 2008: REC (7/5/2008)
Khách mời QBO với vị khách đầu tiên là Rec - PCT QBO. Tại sao lại chọn Rec mà k0 phải là ai khác, không nói thì mọi người không biết đâu, bởi đơn giản đây vẫn đang là chương trình thử nghiệm, các khách mời trong danh sách của chúng tôi đều rất rụt rè, k0 ai chịu đứng ra làm "vật thí nghiệm" cho chúng tôi cả...

Xem tiếp

  Trang chủ