GIÁO DỤC - Y TẾ  01/11/2009  
Quảng Bình: Các trường thực hiện công khai, minh bạch

Nhiều trường học ở Quảng Bình công khai minh bạch tài chính, chất lượng học sinh trên website nhà trường.
Ảnh minh họa


Hiện nay, 104 trường học từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông trong tỉnh Quảng Bình (chiếm 17,6% tổng số trường) đã cài đặt phần mềm quản lý tài chính, quản lý học sinh.

Việc công khai chất lượng, tài chính các trường học là một trong những yêu cầu đặt ra với ngành giáo dục trong năm học này.

Có thể nói, phần mềm được triển khai tại các trường ở Quảng Bình rất hữu ích cho việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên bởi qua đó, nguồn tài chính và tình hình học tập của học sinh sẽ được công khai minh bạch trên website của trường.

Phần mềm có thể giúp hầu hết giáo viên có thể kiểm tra được tiền quỹ tại một thời điểm cụ thể, có thông tin chi tiết về các khoản thu, chi; tình hình mua sắm, thanh lý tài sản...

Phần mềm còn có chức năng theo dõi chi tiết về lượng tiền mặt, tiền gửi đến từng quỹ, theo dõi chi tiết tài sản của nhà trường, cung cấp đẩy đủ các loại sổ kế toán, các báo cáo tài chính... Qua đó sẽ công khai, minh bạch được nguồn tài chính của nhà trường.

Ngoài phầm mềm quản lý tài chính, các trường kể trên cũng cài đặt phần mềm quản lý học sinh có các chức năng giúp giáo viên tính điểm, xếp loại học sinh, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của từng học sinh trong năm học hiện tại và các các năm trước đó.

Phụ huynh học sinh cũng biết về tình hình học tập của con em mình, cũng như chất lượng giảng dạy của giáo viên. Đây cũng là động lực giúp thầy cô giáo tự rèn luyện, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình, đến năm 2010, ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình sẽ cài đặt phần mềm kể trên cho 90% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Việc nâng cao chất lượng đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với ngành giáo dục. Ngày 27/10 vừa qua, người đứng đầu ngành Giáo dục đã ban hành Chỉ thị 7823/CT- BGDĐT nêu ra nhiều điểm mới mang tính đột phá nhằm tăng cường quản lý, chấn chỉnh và  nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam.

Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành Giáo dục và Đào tạo quyết định tạm dừng giao chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở giáo dục đại học nếu không đáp ứng yêu cầu “3 công khai” trước thời điểm 15/1/2010. Đó là công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu chi tài chính.

Theo: www.chinhphu.vn


Quay về
        
Các bài khác:

  Trang chủ