CỨU TRỢ LŨ LỤT 2010  05/05/2011  
7-5-2011, QBO sẽ trao học bổng
cho 40 HS, SV của tỉnh QB.
Sau một thời gian nhận hồ sơ
và thông qua sự xét duyệt
của QBO và các trường
(có HS, SV nộp hồ sơ)
trên địa bàn Quảng Bình.
Ban điều hành quỹ xin công bố
hồ sơ 40 HS, SV sẽ được
nhận học bổng dự kiến diễn ra
vào ngày 7/5/2011 tại ĐHQB.

DANH SÁCH HS, SV ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG HỖ TRỢ HS, SV VÙNG LŨ

 Danh sách bao gồm 40 học sinh, sinh viên thuộc 3 trường.


1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH (20 suất học bổng)

Số TT: 01
Họ tên: Hoàng Thanh Trung
Sinh viên lớp: ĐHGD Chính trị, K50
Ngày sinh: 4/5/1986
Quê quán: Tây trạch - Bố trạch - QB
Hoàn cảnh gia đình:Gia đình đặc biệt khó khăn, thiệt Hại nặng nề vì lũ

Số TT: 02
Họ tên: Cao Thanh Vinh
Sinh viên lớp: ĐHGD Chính Trị, K51
Ngày sinh: 7/8/1986
Quê quán: Trung Hóa - Minh hóa - QB
Hoàn cảnh gia đình: Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thiệt hại nặng vì lũ

Số TT: 03
Họ tên: Nguyễn Đình Lực
Sinh viên lớp: CĐ Công tác xã hội
Ngày sinh: 5/2/1985
Quê quán: Quảng Châu - Quảng Trach - QB
Hoàn cảnh gia đình: Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thiệt hại nặng nề vì lũ

Số TT: 04
Họ tên: Lê Anh Quân
Sinh viên lớp: ĐHSP Hóa, K52
Ngày sinh: 20/11/1992
Quê quán: Thạch Hóa - Tuyên Hóa - QB
Hoàn cảnh gia đình: Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, thiệt hại nặng nề vì lũ

Số TT: 05
Họ tên: Cao Minh Thương
Sinh viên lớp: ĐH Tiểu học K50
Ngày sinh: 10/6/1989
Quê quán: Hồng Hóa - Minh Hóa - QB
Hoàn cảnh gia đình: Gia đình đặc biệt khó khăn, thiệt hại nặng nề sau lũ

Số TT: 06
Họ tên: Phạm Thanh Huyền
Sinh viên lớp: ĐH GD Mầm Non, K51
Ngày sinh: 4/2/1990
Quê quán: Cụ Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Gia đình đặc biệt khó khăn có nguy cơ thôi học, nhà bị lũ trôi

Số TT: 07
Họ tên: Hoàng Thị Hai
Sinh viên lớp: CĐSP Âm nhạc, K51
Ngày sinh: 17/6/1986
Quê quán: Quảng Văn - Quảng Trạch - QB
Hoàn cảnh gia đình: Bị thiệt hại nặng nề trong lũ, điều kiện kinh tế khó khăn.

Số TT: 08
Họ tên: Trần Mạnh Hùng
Sinh viên lớp: ĐHSP Lịch sử, K52
Ngày sinh: 19/9/1992
Quê quán: Thuận Hóa - Tuyên Hóa - QB
Hoàn cảnh gia đình: Bị thiệt hại nặng nề, nhà bị sập, thu nhập thấp

Số TT: 09
Họ tên: Hà Thị Duyên
Sinh viên lớp: ĐHSP Lịch sử, K52
Ngày sinh: 1/4/1988
Quê quán: Mai Hóa - Tuyên Hóa - QB
Hoàn cảnh gia đình: Nhà bị hư hỏng nặng do lũ, bản thân đau ốm, nuôi con nhỏ

Số TT: 10
Họ tên: Hà Thị Bé
Sinh viên lớp: CĐ Kế toán, K51
Ngày sinh: 10//7/1990
Quê quán: Võ Ninh - Quảng Ninh - QB
Hoàn cảnh gia đình: Mồ côi cha mẹ, gia đình bị thiệt hại nặng do lũ, sống nương tựa nhà bà con.

 Số TT: 11
Họ tên: Đặng Thị Quỳnh
Sinh viên lớp: CĐKT K51
Ngày sinh: 7/7/1990
Quê quán: Xuân Thủy - Lệ Thủy - QB
Hoàn cảnh gia đình: Bị thiệt hại nặng nề, nhà bị sập, mẹ đau ốm

Số TT: 12
Họ tên: Nguyễn Thị Hiền
Sinh viên lớp: CĐ Việt nam học, K51
Ngày sinh: 2/9/1988
Quê quán: Hồng Thủy, Lệ Thủy, QB
Hoàn cảnh gia đình: Bị thiệt hại nặng nề trong lũ, nhà bị sập, mẹ ốm nặng đang điều trị tại HN

Số TT: 13
Họ tên: Đào Thị Nhật Linh
Sinh viên lớp: CĐ QTKD, K51
Ngày sinh: 18/3/1991
Quê quán: Đức Ninh - Đồng Hới - QB
Hoàn cảnh gia đình: Mồ côi cha mẹ, bị thiệt hại nặng do lũ

Số TT: 14
Họ tên: Phạm Thị Xuân
Sinh viên lớp: CĐ Tiếng Anh
Ngày sinh: K51
Quê quán: Thạch lam - Thạch hà - Hà Tĩnh
Hoàn cảnh gia đình: Bố mất sớm, gia đình thuộc hộ nghèo, bị thiệt hại nặng nề do lũ

Số TT: 15
Họ tên: Trần Thị Loan
Sinh viên lớp: ĐH Tiếng Anh K50
Ngày sinh: 25/3/1990
Quê quán: Gio Thành - Gio Linh - Quảng Trị
Hoàn cảnh gia đình: Gia đình khó khăn, bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua

Số TT: 16
Họ tên: Đặng Thị Lựu
Sinh viên lớp: ĐHSP Sinh học, K50
Ngày sinh: 20/11/1989
Quê quán: Quảng Tân - Quảng Trạch - QB
Hoàn cảnh gia đình: Bố thương binh, mẹ đau ốm, gia đình khó khăn, thiệt hại nặng nề do lũ

Số TT: 17
Họ tên: Lê Văn Trung
Sinh viên lớp: ĐH NN TS, K50
Ngày sinh: 1/10/1982
Quê quán: Võ Ninh - Quảng Ninh - QB
Hoàn cảnh gia đình: Mẹ đau nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiệt hại nặng do lũ, có khả năng thôi học

Số TT: 18
Họ tên: Đinh Thị Thanh Thảo
Sinh viên lớp: ĐH Tin học, K51
Ngày sinh: 25/5/1991
Quê quán: Yên Hóa - Minh Hóa - QB
Hoàn cảnh gia đình: Mồ côi cha, gia đình khó khăn, bị thiệt hại nặng do lũ

Số TT: 19
Họ tên: Cao Duy Cường
Sinh viên lớp: ĐHSP Toán - Lý, K50
Ngày sinh: 29/4/1990
Quê quán: Minh Hóa - Minh hóa- QB
Hoàn cảnh gia đình: Gia đình khó khăn, thiệt hại nặng nề do lũ, bản thân đau ốm

Số TT: 20
Họ tên: Phan Thanh Vịnh
Sinh viên lớp: CĐSP Toán - Tin, K50
Ngày sinh: 28/1/1990
Quê quán: Châu Hóa - Tuyên Hóa - QB
Hoàn cảnh gia đình: Mồ côi cha, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do lũ vừa qua.

 

2. TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ QUẢNG BÌNH (10 suất học bổng)

Số TT: 01
Họ tên: Lê Văn Bằng
Ngày sinh: 23/9/1992
Quê quán: Sơn Lộc - Bố Trạch - QB
Hoàn cảnh gia đình: Đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại lũ nặng

Số TT: 02
Họ tên: Lê Thị Thu Trang
Ngày sinh: 16/2/1988
Quê quán: Văn Thủy - Lệ Thủy - QB
Hoàn cảnh gia đình: Đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại nặng

Số TT: 03
Họ tên: Đinh Văn Thìn
Ngày sinh: 3/10/1998
Quê quán: Xuân Hóa - Minh Hóa - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị thiệt hại nặng

Số TT: 04
Họ tên: Hoàng Thị Hồng
Ngày sinh: 20/11/1991
Quê quán: Mai Hóa - Tuyêhjn Hóa - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị thiệt hại nặng

 Số TT: 05
Họ tên: Dương Thanh Lài
Ngày sinh: 8/10/1990
Quê quán: Vạn Trạch - Bố Trạch - QB
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị thiệt hại nặng

Số TT: 06
Họ tên: Trần Thị Hoài
Ngày sinh: 28/4/1984
Quê quán: Cao Quảng - Tuyên Hóa - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị thiệt hại nặng

Số TT: 07
Họ tên: Hoàng Thái Bình
Ngày sinh: 6/7/1987
Quê quán: Quảng Minh - Quảng Trạch - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị thiệt hại nặng

Số TT: 08
Họ tên: Hoàng Thị Mỹ Thơm
Ngày sinh: 8/3/1987
Quê quán: V
n Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị thiệt hại nặng

Số TT: 09
Họ tên: Cao Thị Thúy Hằng
Ngày sinh: 30/10/1992
Quê quán: Phong Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị thiệt hại nặng

Số TT: 10
Họ tên: Đinh Tiến Khuê
Ngày sinh: 12/12/1989
Quê quán: Hóa Hợp - Minh Hóa - QB
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị thiệt hại nặng

 

3. TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH

(10 suất học bổng)

Số TT: 01
Họ tên: Thái Xuân Phong
Học sinh lớp: Động Lực k9
Ngày sinh: 30/3/1990
Quê quán: Tân Hoá - Minh Hoá - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, con đông, bị lũ cuốn trôi nhà

Số TT: 02
Họ tên: Trần Văn Nam
Học sinh lớp: Xây dựng K6
Ngày sinh: 1/10/1985
Quê quán: Ngư Thuỷ Bắc - Lệ Thủy - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị lũ lụt, sập nhà

Số TT: 03
Họ tên: Nguyễn Văn Tuyên
Học sinh lớp: Giao thông K6
Ngày sinh: 30/7/1989
Quê quán: Võ Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị lũ lụt, thiệt hại nhiều

Số TT: 04
Họ tên: Hoàng Văn Phong
Học sinh lớp: Điện K13A
Ngày sinh: 6/7/1989
Quê quán: Quảng Sơn - Quảng Trạch - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, lũ cuốn trôi nhà

Số TT: 05
Họ tên: Mai Văn Duẫn
Học sinh lớp: Điện K14B
Ngày sinh: 2/2/1992
Quê quán: Thanh Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, lụt ngập trôi nhà

 Số TT: 06
Họ tên: Trần Mạnh Linh
Học sinh lớp: Điện K14A
Ngày sinh: 28/4/1992
Quê quán: Văn Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, lụt ngập trôi nhà

Số TT: 07
Họ tên: Trần Văn Linh
Học sinh lớp: Kiểm lâm K6
Ngày sinh: 9/10/1990
Quê quán: Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị lũ thiệt hại nhiều

Số TT: 08
Họ tên: Nguyễn Thị Sương
Học sinh lớp: CNTY-K8
Ngày sinh: 10/5/1991
Quê quán: Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị lũ, thiệt hại nhiều

Số TT: 09
Họ tên: Nguyễn Trung Quân
Học sinh lớp: Lâm sinh K12
Ngày sinh: 20/12/1990
Quê quán: Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, bị lũ thiệt hại nhiều

Số TT: 10
Họ tên: Đinh Thị Dung
Học sinh lớp: Tin học K11
Ngày sinh: 20/2/1990
Quê quán: Liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
Hoàn cảnh gia đình: Kinh tế khó khăn, lũ cuốn trôi nhà


MỜI BẠN TÌM HIỂU THÊM ở đây!


Quay về
        
Các bài khác:

  Trang chủ