TIN TỨC  08/06/2012  
QBO mở trang wiki về Quảng Bình
Để thuận tiện cho việc trao đổi, cập nhật thông tin về tỉnh Quảng Bình, QBO đã mở trang Wiki (có cơ chế cập nhật Wiki)
Trang Wiki của QBO trên địa chỉ: http://wiki.quangbinhonline.com
Để được soạn thảo bài viết, bạn nên trở thành thành viên của QBO. Sau khi đăng nhập thành công, mọi bài viết của bạn trên WIKI.QBO sẽ được lấy tên theo nick name (nếu không thi sẽ lấy địa chỉ IP của bạn).
Theo chúng tôi, đây là một công cụ rất tốt và thuận tiện để tất cả chúng ta tạo nên một "bức tranh" tổng hợp về Quảng Bình, "bức tranh" mà ai cũng có thể "vẽ" được.

Mọi yêu cầu hỗ trợ xin gửi email (hoặc YM):
dvh_itdr@yahoo.com hoặc nvh0@yahoo.comQuay về
        
Các bài khác:

  Trang chủ