Thứ 5

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Thứ 5

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 12:26 pm

Mấy cái topic kia củ hết rồi, lập topic mới thôi, quậy phá chơi :mozilla_cool:

Building d:\brew\project\start\start using D:\brew\project\start\start.mak

Microsoft (R) Program Maintenance Utility Version 6.00.8168.0
Copyright (C) Microsoft Corp 1988-1998. All rights reserved.

---------------------------------------------------------------
OBJECT start.o
C:\PROGRA~1\ARM\ADSv1_2\bin\armcpp -c -DDYNAMIC_APP -cpu ARM7TDMI -apcs /ropi/interwork/norwpi -littleend -zo -fa -g -Ospace -O2 -I. -IC:\PROGRA~1\BREW31~1.2\sdk\inc -o start.o start.cpp
start.cpp(63): Warning: C2870W: variable 'i_dwParam' declared but not used
start.cpp: 1 warning, 0 errors, 0 serious errors
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
OBJECT c_bug.o
C:\PROGRA~1\ARM\ADSv1_2\bin\armcpp -c -DDYNAMIC_APP -cpu ARM7TDMI -apcs /ropi/interwork/norwpi -littleend -zo -fa -g -Ospace -O2 -I. -IC:\PROGRA~1\BREW31~1.2\sdk\inc -o c_bug.o c_bug.cpp
"c_bug.h", line 11: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
"c_image.h", line 40: Warning: C2907W: <function>: deprecated conversion of string literal to pointer to non-const
"c_image_mgr.h", line 59: Warning: C2907W: <function>: deprecated conversion of string literal to pointer to non-const
c_bug.cpp(29): Warning: C2870W: variable 'i' declared but not used
c_bug.cpp: 4 warnings, 0 errors, 0 serious errors
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
OBJECT c_dan.o
C:\PROGRA~1\ARM\ADSv1_2\bin\armcpp -c -DDYNAMIC_APP -cpu ARM7TDMI -apcs /ropi/interwork/norwpi -littleend -zo -fa -g -Ospace -O2 -I. -IC:\PROGRA~1\BREW31~1.2\sdk\inc -o c_dan.o c_dan.cpp
"c_dan.h", line 5: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
"c_image.h", line 40: Warning: C2907W: <function>: deprecated conversion of string literal to pointer to non-const
"c_image_mgr.h", line 59: Warning: C2907W: <function>: deprecated conversion of string literal to pointer to non-const
"c_mp3_player.h", line 2: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
c_dan.cpp(22): Warning: C2870W: variable 'i' declared but not used
c_dan.cpp(74): Warning: C2907W: <argument>: deprecated conversion of string literal to pointer to non-const
c_dan.cpp(88): Warning: C2907W: <argument>: deprecated conversion of string literal to pointer to non-const
c_dan.cpp: 7 warnings, 0 errors, 0 serious errors
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
OBJECT c_game~1.o
C:\PROGRA~1\ARM\ADSv1_2\bin\armcpp -c -DDYNAMIC_APP -cpu ARM7TDMI -apcs /ropi/interwork/norwpi -littleend -zo -fa -g -Ospace -O2 -I. -IC:\PROGRA~1\BREW31~1.2\sdk\inc -o c_game~1.o c_game~1.cpp
"c_game_mgr.h", line 8: Warning: C2206W: Undefined macro '_MSC_VER' in #if - treated as 0
"c_image.h", line 40: Warning: C2907W: <function>: deprecated conversion of string literal to pointer to non-const
"c_image_mgr.h", line 59: Warning: C2907W: <function>: deprecated conversion of string literal to pointer to non-const
"c_player.h", line 9: Warning: C2206W: Undefined macro '_MSC_VER' in #if - treated as 0
"c_collision.h", line 8: Warning: C2206W: Undefined macro '_MSC_VER' in #if - treated as 0
"c_player.h", line 21: Warning: C2249W: base class 'class C_Collision' is implicitly private
"c_player.h", line 66: Warning: C2997W: 'C_Player::Release()' inherits implicit virtual from 'C_Collision::Release()'
"c_arrow_mgr.h", line 8: Warning: C2206W: Undefined macro '_MSC_VER' in #if - treated as 0
"c_arrow.h", line 8: Warning: C2206W: Undefined macro '_MSC_VER' in #if - treated as 0
"c_arrow.h", line 19: Warning: C2249W: base class 'class C_Collision' is implicitly private
"c_arrow.h", line 58: Warning: C2997W: 'C_Arrow::Release()' inherits implicit virtual from 'C_Collision::Release()'
"c_time.h", line 8: Warning: C2206W: Undefined macro '_MSC_VER' in #if - treated as 0
"c_time.h", line 18: Warning: C2249W: base class 'class C_Direction' is implicitly private
"c_time.h", line 37: Warning: C2997W: 'C_Time::Initialize(C_Applet*)' inherits implicit virtual from 'C_Direction::Initialize(C_Applet*)'
"c_time.h", line 38: Warning: C2997W: 'C_Time::Release()' inherits implicit virtual from 'C_Direction::Release()'
"c_time.h", line 39: Warning: C2997W: 'C_Time::Suspend()' inherits implicit virtual from 'C_Direction::Suspend()'
"c_time.h", line 40: Warning: C2997W: 'C_Time::Resume()' inherits implicit virtual from 'C_Direction::Resume()'
"c_time.h", line 41: Warning: C2997W: 'C_Time::SetData()' inherits implicit virtual from 'C_Direction::SetData()'
"c_time.h", line 42: Warning: C2997W: 'C_Time::UnsetData()' inherits implicit virtual from 'C_Direction::UnsetData()'
"c_time.h", line 43: Warning: C2997W: 'C_Time::Arithmetic()' inherits implicit virtual from 'C_Direction::Arithmetic()'
"c_time.h", line 44: Warning: C2997W: 'C_Time::Show()' inherits implicit virtual from 'C_Direction::Show()'
"c_mp3_player.h", line 2: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
"c_file_io.h", line 2: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
"c_dan.h", line 5: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
"c_mp3_player.h", line 2: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
"c_mp3_player.h", line 7: Serious error: C2930E: duplicate definition of 'class C_MP3Player'
"c_mp3_player.h", line 17: Serious error: C2364E: Missing class member function name
"c_mp3_player.h", line 17: Error: C3004E: attempt to overload non-function '<Anon106_line_7>::m_objIFileMgr'
"c_mp3_player.h", line 18: Serious error: C2278E: illegal destructor '~C_MP3Player'
"c_step.h", line 2: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
"c_file_io.h", line 2: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
"c_file_io.h", line 8: Serious error: C2930E: duplicate definition of 'class C_FileIO'
"c_file_io.h", line 16: Serious error: C2364E: Missing class member function name
"c_file_io.h", line 16: Error: C3004E: attempt to overload non-function '<Anon109_line_8>::fileInfo'
"c_file_io.h", line 17: Serious error: C2278E: illegal destructor '~C_FileIO'
"c_bug.h", line 11: Warning: C2813W: Unrecognised #pragma or _Pragma once
c_game~1.cpp: 28 warnings, 2 errors, 6 serious errors
NMAKE : fatal error U1077: 'C:\PROGRA~1\ARM\ADSv1_2\bin\armcpp' : return code '0x1'
Stop.
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 2:35 pm

Quậy gì mà làm cái post dài lê thê hết muốn đọc thế hả?

Trưa nay đói quá hay răng mà biểu tình khốc liệt vậy nothing? Có người khen Xvet với nothing quậy "tưng bừng" kìa!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 2:52 pm

Bác Dê về mà đọc ngôn ngữ của nothing giúp cái. Em đọc chẳng khác nào nhìn vào bức vách, cứ như thể là thấy cổ ngữ rune. Đọc được mấy từ thì toàn là "báo động", "lỗi", "lỗi nghiêm trọng", "lỗi chết người"... Sao vậy cà, nothing?
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 2:59 pm

Ha ha ha, hôm nay có Chuối tới quậy nữa! Kiểu này xôm phải biết! Ke ke :) :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 3:08 pm

Ôi, hoan hô Bờ na na =D> ! Xé Váy đâu rồi, còn thịt ngan ko mang ra đãi khách nào ! :mozilla_cool:
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 3:15 pm

Hehe, o Xvet được ăn thịt ngan một bữa mà giờ vẫn có người nhắc. Khổ thế đấy, đúng là "ăn một mình cực thân", ke ke. Giờ mà nhắc thịt ngan thì làm gì còn, cứ chờ đến mồng 5 tháng 5 sang năm nhá.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 3:25 pm

Ơ thế sao nothing ko bảo trước, sáng nay có người lại mang ngan lên định đập chết ăn thịt tiếp, nhưng đến cuối trưa lại có người mời đi cơm gà. Thế là lại thả rồi :)

Làm gì đến mùng 5 tháng 5, nếu có nhã ý, mai lại có ngan ăn liền à :mozilla_cool: Cơ mà biết đâu có những người chẳng thích ăn ngan, chỉ thích ăn chuối! =D> =D> =D> Ý tưởng hay! Bravo!
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 5:04 pm

Anh lại chả thích ăn ngan, chỉ thích ăn ngỗng. Chậc, lại nói đến ngỗng. Cái món gan ngỗng áp chảo anh nghe nói đến nhiều mà chưa được ăn. Anh tìm được công thức làm rồi, o chịu khó nuôi ngỗng đi, lâu lâu anh lại lên chơi, sẽ làm một mẻ ra trò. Được cái, nếu o nuôi ngỗng sẽ có hai cái lợi: thứ nhất có thịt đãi khách, thứ nhì có trứng cho bà bầu (từ giờ cho đến lúc anh lên chỗ o chơi, chắc o còn phải đi Sinh lần nữa, khi về kiểu gì chả phải ăn trứng ngỗng, ka ka).
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 5:15 pm

Bana huynh: Ý tưởng hay! =D> Mà anh lại nhắc khéo em rồi. Sốt ruột quá! Thôi em đi về đây, hôm nay ngồi nhìn mãi cái màn hình máy tính mỏi mắt quá! Chào anh! Chào nothing! Chào QBO! Chào nhân loại! Chúc buổi tối đầm ấm vui vẻ! :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 5 Tháng 9 18, 2008 5:30 pm

bye Xẻ Váy, tối nay về Xẻ Váy ăn no ngủ kỉ lấy sức mai quậy típ nhé !
:)

---------------------------------
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ

Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi !

Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa mưa bay rạt rào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng xanh đầu non.

http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/7743/index.aspx
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Trang kế tiếp

Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron