Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Trường Trung học số 1 Quảng Trạch.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 24, 2008 1:04 pm
gửi bởi xola
Răng trường mô cũng chộ có threat mà trường mền nỏ có hè? Hay đổi tên rồi?

Re: Trường Trung học số 1 Quảng Trạch.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 4 24, 2008 2:45 pm
gửi bởi Rec
xola đã viết:Răng trường mô cũng chộ có threat mà trường mền nỏ có hè? Hay đổi tên rồi?

Tại mọi người đang chờ/đang nhường "cây đa cây đề" Xola vào khởi tạo cho nó mát tay đó mà. :mozilla_tongue:

Re: Trường Trung học số 1 Quảng Trạch.

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 7 Tháng 4 26, 2008 9:31 pm
gửi bởi vietrans
xola đã viết:Răng trường mô cũng chộ có threat mà trường mền nỏ có hè? Hay đổi tên rồi?

Có Vietrans đây nì Bác Xỏ lá ơi.
Mà cho Em hỏi nhà Bác ở Q.Thuận hay Q.Thanh rứa hè?
Bác học khóa nào ở THPT SỐ I QT rứa?
Hiện tại Bác lặn ở mô rứa hè?
Lâu lâu sủi bọt lên gặp Anh Em tí cho nó máu nha Bác?

Bài viết chưa xemĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 20, 2008 9:34 pm
gửi bởi phuongthuy284
ho, cứ lên tiếng rùi tịt ngóm như ri á?hichic